21.A.280.906

Kích thước: 190 x 770mm

Màu sắc: viên điểm

Bề mặt: Men mát, men anti-slip R12

Chất liệu: Granite

Nhãn hiệu: AMYGRES

Color
Size
Title
Feature