21.B.880.6504

Color
Size
Kích thước
Màu sắc
ghi sáng
Chất liệu
Feature