21.B.880.6506

Color
Size
Kích thước
Màu sắc
ghi sáng
Chất liệu
Feature