21.E.480.9450

Color
Size
Kích thước
Màu sắc
vàng
Chất liệu
Feature