21.E.480.9458

Color
Size
Kích thước
Màu sắc
vàng trắng
Chất liệu
Feature