21.E.480.9460

Color
Size
Kích thước
Màu sắc
vàng chấm đen
Chất liệu
Feature