Sản phẩm:

21.A.360.403

Kích thước: 300 x 600mm

Màu sắc: Viên điểm

Bề mặt: Bóng, khuôn 8 thanh

Chất liệu: Ceramic trắng

Nhãn hiệu: AMYGRES

Sa thạch ý Blue

Kích thước: 300 x 600mm

Màu sắc: Ghi xanh sa thạch

Bề mặt: Men Matt, Phẳng

Chất liệu: Ceramic trắng

Nhãn hiệu: AMYGRES

Vân đá Onyx white

Kích thước: 300 x 600mm

Màu sắc: vân đá Onyx white

Bề mặt: Bóng, phẳng

Chất liệu: Ceramic trắng

Nhãn hiệu: AMYGRES

Facbric art

Kích thước: 300 x 600mm

Màu sắc: vàng kem

Bề mặt: Men Matt, phẳng

Chất liệu: Ceramic trắng

Nhãn hiệu: AMYGRES

Coconut beige

Kích thước: 300 x 600mm

Màu sắc: Vân kẻ xước màu ghi beige

Bề mặt: bóng, khuôn 8 thanh

Chất liệu: Ceramic trắng

Nhãn hiệu: AMYGRES

Coconut Brown

Kích thước: 300 x 600mm

Màu sắc: Vân kẻ xước màu ghi xanh

Bề mặt: bóng, khuôn 8 thanh

Chất liệu: Ceramic trắng

Nhãn hiệu: AMYGRES